ESTIMET SP Z O.O. - A reliable partner in sheet metal processing services

Pologne

Factory icon Fabricant/ Producteur

Verified by Europages badge
ESTIMET SP Z O.O.
Web icon
Contacter
Avatar

Obiecujący koniec sezonu wspieranej przez nas drużyny!

Participation à un événement ・ 28 juin 2022 lire plus Open In New icon

Świetne wieści dotarły do do nas z Tuchomia! Wspierana przez nas drużyna ks Skorzewo z rocznika 2007/2008 zajęła drugie miejsce w Turnieju Piłki nożnej pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty w Tuchomiu. To piękne zwieńczenie sezonu 2021/22. Trzymamy kciuki za sukcesy w kolejnym sezonie!

Avatar

Neue hydraulische Presse

Neue Maschine ・ 19 juin 2022 lire plus Open In New icon

Optimierung unserer Produktionsstätte in Arbeit! Diesmal haben wir den Maschinenpark um eine hydraulische Presse zum Stanzen von Löchern und „Sätteln“ in Rohre und Profile bereichert. Dies ist eine weitere Investition, dank derer der Produktionsprozess beschleunigt und mit viel größerer Präzision verbunden wird!

Avatar

New hydraulic press

New machine ・ 14 juin 2022 lire plus Open In New icon

Optimization of our production facility in progress! This time we have enriched the machine park with a hydraulic press for punching holes and "saddles" in pipes and profiles. This is another investment, thanks to which the production process will speed up and will be associated with much greater precision!

Avatar

Nowa prasa hydrauliczna!

Doposażenie Parku Maszynowego ・ 13 juin 2022 lire plus Open In New icon

Optymalizacja naszego zakładu produkcyjnego w toku! Tym razem park maszynowy wzbogaciliśmy o prasę hydrauliczną służąca do wykrawania otworów i „siodełek” w rurach i profilach. To kolejna inwestycja, dzięki której proces produkcyjny przyspieszy i będzie wiązał się ze znacznie większą precyzją!

Avatar

Estimet for children!

Participation à un événement ・ 8 juin 2022 lire plus Open In New icon

We decided to celebrate Children's Day a few days ago in a unique way. Namely, we became a sponsor of an event organized for the youngest by the PZW Koczała. We are very pleased that we have contributed not only to the promotion of fishing in the region, but especially to making children smile!

Avatar

Estimet dla dzieci!

Participation à un événement ・ 7 juin 2022 lire plus Open In New icon

Obchodzony przed kilkoma dniami Dzień Dziecka, postanowiliśmy świętować w wyjątkowy sposób. Mianowicie, zostaliśmy sponsorem imprezy zorganizowanej dla najmłodszych przez koło PZW Koczała. Ogromnie cieszy nas, że dołożyliśmy cegiełkę nie tylko do promocji wędkarstwa w regionie, ale zwłaszcza do wywołania uśmiechów na twarzach dzieci!

Avatar

Estimet - vom Schneiden bis zum Verpacken

Dernière réalisation ・ 5 juin 2022 lire plus Open In New icon

Wir setzen alles daran, dass die Produkte, die unsere Produktionsstätte verlassen, unversehrt beim Kunden ankommen. Deshalb gehen wir den Verpackungsprozess mit großer Sorgfalt an. Wir sichern alle Pakete sorgfältig und ordnungsgemäß für die Dauer der Reise.

Avatar

ESTIMET - from cutting to packing

Dernière réalisation ・ 2 juin 2022 lire plus Open In New icon

We make every effort to ensure that the products that leave our production plant reach the customer intact. Therefore, we approach the packaging process with great care. We carefully and properly secure all packages for the duration of the trip.

Avatar

Estimet - od cięcia do pakowania

Dernière réalisation ・ 1 juin 2022 lire plus Open In New icon

Dokładamy największych starań by produkty, które opuszczają nasz zakład produkcyjny, dotarły do klienta w nienaruszonym stanie. Dlatego do procesu pakowania podchodzimy z ogromną starannością. Wszystkie paczki na czas podróży pieczołowicie i należycie zabezpieczamy.

Avatar

Surface treatment

Dernière réalisation ・ 30 mai 2022 lire plus Open In New icon

We present another element that has undergone surface treatment. The effect after the treatment process speaks for itself!