Descriptif

Septische er regenwaterputten De tanks worden uit 1 stuk vervaardigd door middel van rotatiegieten. Polyethyleen heeft als voordeel zeer goed bestand te zijn tegen de meeste chemische stoffen. Septische putten Een septische tank ontvangt het afvalwater afkomstig van de toiletten (geen regenwater). In de tank worden vloeibare en vaste delen gescheiden. De zwaardere delen bezinken en vormen slib; de lichtere delen vormen een korst aan de oppervlakte. Deze korst schermt de zuurstof af van de tank. Het gistingsproces met anaërobe bacteriën zet de vaste delen om in oplosbare stoffen. Dit proces vermindert de hoeveelheid slib. De gevormde vloeistof wordt naar de riolering geloosd. Regenwaterputten Waarom regenwater recupereren? Regenwater hergebruiken heeft tal van voordelen. Door de steeds duurder wordende prijzen van stadswater wordt uw hergebruik van gratis hemelwater een winstgevende zaak. Tevens bevat regenwater geen kalk wat uiteraard ten goede komt aan de levensduur van uw vers

AUTRES PRODUITS DE CETTE ENTREPRISE

Voir tous les produits de cette entreprise

Besoin de plus d'informations de la part du vendeur ?

Partager sur :